skip to Main Content

Du kan blive medlem ved, at udfylde et indmeldelses formular og aflevere det til træneren. Det fås ved, at kontakte træneren eller et medlem af bestyrelsen.

Formularen kan downloades her

Du afleverer formularer til en træner eller sender den til kassereren på kasserer.sergeants@gmail.com.

Back To Top