Vedtægter


 

§1

Navn og hjemsted

§2

Formål

§3

Medlemskreds

§4

Generalforsamling

§6

Vedtægtsændringer

§7

Foreningens daglige ledelse

§8

Økonomi og regnskab

§9

Tegningsregler og hæftelse

§10

Opløsning

§11

Datering